Články

Co nám brání ve štěstí

Z osobní i pracovní zkušenosti jsem dospěla k názoru, že štěstí a spokojenost je v pravdivém a autentickém životě. Že pravé štěstí spočívá v tom být sám sebou, takový, jaký jsem, a že štěstí nebo spokojenost je stav, kterého je možné dosáhnout. Neexistují žádné zázračné recepty na štěstí – pro štěstí není nutné nic zvláštního vykonat. Štěstí spočívá

Známky zabíjejí vnitřní motivaci

Když jsem ještě učila češtinu na jednom pražském gymnáziu, snažila jsem se pochopit, proč jsou studenti školou tolik otrávení, proč je potřeba je stále motivovat a přesvědčovat k aspoň trochu pozitivnímu přístupu. Ne že by v hodinách nepracovali, pracovali, ale pro mě to pořád nebylo to ono. Pracovali kvůli mně, kvůli známkám. Docházelo i na

Monique de Kermadec: Nadaní dospělí aneb jak správně žít s nadáním

Dnes budu mluvit o velmi nadaných lidech, konkrétně o velmi nadaných dospělých, o tématu, které mi je velmi blízké a které mi leží na srdci. Můj příspěvek na dnešní konferenci má za cíl podat vám zprávu o naději pro ně, která je pro mě velmi důležitá. Že je totiž možné být velmi nadaným dospělým a

Tři cvičení meditace všímavosti pro děti a dospívající

Meditace mindfulness neboli meditace všímavosti má mnoho vědecky prokázaných pozitivních účinků. Uvolňuje napětí, snižuje stres, strach a úzkost, vede k rozpoznání negativních emocí a k jejich zvládání, zlepšuje pozornost a koncentraci, přirozeně podněcuje imaginaci, kreativitu a vnitřní motivaci, přispívá k životní spokojenosti a radosti, posiluje imunitní systém, rozvíjí prosociální a altruistické chování, empatii a smysl pro spolupráci, je

Meditace ve třídě

„Pospěš si! Honem, honem, jdeme pozdě. Ještě nemáš úkoly? Měl by sis pospíšit, jinak to nestihneš!“ Typické věty, které pronášíme k dětem snad každý den.  Životy některých dětí se staly permanentním maratonem. Plným stresu a přetížení. Proto je tak potřeba naučit děti i ztišení, zklidnění, odpočinku, aby dokázaly prožívat každou chvíli svého života naplno. Je to

Co je nutné pro vytvoření školy, ve které budou děti spokojené? Víc než láska k dětem a radost z jejich spokojenosti není potřeba!

Každé dítě na tomto světě, stejně tak jako každý dospělý, touží po tom být šťastný. Mnoho filozofů se už snažilo štěstí definovat, popsat ho a ukázat k němu spolehlivou cestu. Pojďme to ale pro začátek zkusit obrátit a pokusme si říct, kdy dítě šťastné není. Není šťastné, když není pro nikoho důležité, když není milováno

Děti s vysokým potenciálem a škola

V našem minulém článku věnovaném tématu dětí s vysokým potenciálem jsme se zaměřili převážně na popis jejich psychologické charakteristiky. Nyní bude naším cílem seznámit se s tím, jak fungují tyto děti ve škole.             Neexistuje pochopitelně žádná oficiální statistika dětí, jejichž IQ přesahuje 125/130, a jejich školního prospěchu, můžeme vycházet pouze z praxe psychologů, kteří se těmito dětmi

Děti s vysokým potenciálem

Děti s vysokým potenciálem – psychologická charakteristika Když se podíváme na rozložení inteligence v populaci, zjistíme, že i zde platí Gaussova křivka. Nejvíc lidí má inteligenci průměrnou, na obou stranách od průměru se nachází slabší, resp. vyšší inteligence zabírající zhruba 14% populace, a zbylá 2% jsou z jedné strany zastoupeny velmi nízkou a na druhé straně velmi

skoly

Sociální a emoční inteligence ve škole

Vyšlo v časopise Rodina a škola (2/2015) České školství je v krizi, tuto frázi teď slýcháme a čteme stále častěji. Co se tedy děje? Proč krize? Úplně jednoduše by se dalo říct, že svět se změnil a rychleji a rychleji se proměňuje, že děti jsou jiné, ale školský systém reaguje velmi málo. Je nepružný a málo

ptaci

Chládek svojí politikou podřezává větev budoucího úspěchu našich dětí

Napsáno pro Deník Referendum (2/2015) Matematik Henri Poincaré, Carl Gauss, objevitel Gaussovy křivky, Albert Einstein i například Steve Jobs se netajili tím, že ke svým největším objevům dospěli pomocí intuice. Einstein ji nazýval posvátným darem, Jobs vnitřním hlasem. Schopnost intuice má v sobě každý. Tím není řečeno, že každý je vybaven pro matematiku nebo IT. Ani

theme by teslathemes