Články

Známky zabíjejí vnitřní motivaci

Když jsem ještě učila češtinu na jednom pražském gymnáziu, snažila jsem se pochopit, proč jsou studenti školou tolik otrávení, proč je potřeba je stále motivovat a přesvědčovat k aspoň trochu pozitivnímu přístupu. Ne že by v hodinách nepracovali, pracovali, ale pro mě to pořád nebylo to ono. Pracovali kvůli mně, kvůli známkám. Docházelo i na

Monique de Kermadec: Nadaní dospělí aneb jak správně žít s nadáním

Dnes budu mluvit o velmi nadaných lidech, konkrétně o velmi nadaných dospělých, o tématu, které mi je velmi blízké a které mi leží na srdci. Můj příspěvek na dnešní konferenci má za cíl podat vám zprávu o naději pro ně, která je pro mě velmi důležitá. Že je totiž možné být velmi nadaným dospělým a

Tři cvičení meditace všímavosti pro děti a dospívající

Meditace mindfulness neboli meditace všímavosti má mnoho vědecky prokázaných pozitivních účinků. Uvolňuje napětí, snižuje stres, strach a úzkost, vede k rozpoznání negativních emocí a k jejich zvládání, zlepšuje pozornost a koncentraci, přirozeně podněcuje imaginaci, kreativitu a vnitřní motivaci, přispívá k životní spokojenosti a radosti, posiluje imunitní systém, rozvíjí prosociální a altruistické chování, empatii a smysl pro spolupráci, je

Meditace ve třídě

„Pospěš si! Honem, honem, jdeme pozdě. Ještě nemáš úkoly? Měl by sis pospíšit, jinak to nestihneš!“ Typické věty, které pronášíme k dětem snad každý den.  Životy některých dětí se staly permanentním maratonem. Plným stresu a přetížení. Proto je tak potřeba naučit děti i ztišení, zklidnění, odpočinku, aby dokázaly prožívat každou chvíli svého života naplno. Je to

Co je nutné pro vytvoření školy, ve které budou děti spokojené? Víc než láska k dětem a radost z jejich spokojenosti není potřeba!

Každé dítě na tomto světě, stejně tak jako každý dospělý, touží po tom být šťastný. Mnoho filozofů se už snažilo štěstí definovat, popsat ho a ukázat k němu spolehlivou cestu. Pojďme to ale pro začátek zkusit obrátit a pokusme si říct, kdy dítě šťastné není. Není šťastné, když není pro nikoho důležité, když není milováno

Děti s vysokým potenciálem a škola

V našem minulém článku věnovaném tématu dětí s vysokým potenciálem jsme se zaměřili převážně na popis jejich psychologické charakteristiky. Nyní bude naším cílem seznámit se s tím, jak fungují tyto děti ve škole.             Neexistuje pochopitelně žádná oficiální statistika dětí, jejichž IQ přesahuje 125/130, a jejich školního prospěchu, můžeme vycházet pouze z praxe psychologů, kteří se těmito dětmi

Děti s vysokým potenciálem

Děti s vysokým potenciálem – psychologická charakteristika Když se podíváme na rozložení inteligence v populaci, zjistíme, že i zde platí Gaussova křivka. Nejvíc lidí má inteligenci průměrnou, na obou stranách od průměru se nachází slabší, resp. vyšší inteligence zabírající zhruba 14% populace, a zbylá 2% jsou z jedné strany zastoupeny velmi nízkou a na druhé straně velmi

skoly

Sociální a emoční inteligence ve škole

Vyšlo v časopise Rodina a škola (2/2015) České školství je v krizi, tuto frázi teď slýcháme a čteme stále častěji. Co se tedy děje? Proč krize? Úplně jednoduše by se dalo říct, že svět se změnil a rychleji a rychleji se proměňuje, že děti jsou jiné, ale školský systém reaguje velmi málo. Je nepružný a málo

ptaci

Chládek svojí politikou podřezává větev budoucího úspěchu našich dětí

Napsáno pro Deník Referendum (2/2015) Matematik Henri Poincaré, Carl Gauss, objevitel Gaussovy křivky, Albert Einstein i například Steve Jobs se netajili tím, že ke svým největším objevům dospěli pomocí intuice. Einstein ji nazýval posvátným darem, Jobs vnitřním hlasem. Schopnost intuice má v sobě každý. Tím není řečeno, že každý je vybaven pro matematiku nebo IT. Ani

lekniny

Reportáž – meditace mindfulness v Paříži

Vyšlo v časopise Regenerace 4/2015  Vždycky jsem se zajímala o meditaci a poprvé jsem se s ní seznámila na konci devadesátých let díky knížkám a přednáškám manželů Tomášových, kteří meditaci pojímali jako způsob, jak dosáhnout duchovního pokroku a jak nalézt Pravdu, jak sám pan Tomáš říkával. Stala se pak v mém životě pevnou součástí, hlavně proto, že jsem

theme by teslathemes