Single post

Hanson, Rick: Stačí jen málo – odborná recenze pro nakladatelství Portál

Americký neuropsycholog a autor světoznámého Buddhova mozku Rick Hanson přichází s novou knihou Stačí jen málo. 52 způsobů, jak rozvíjet klid mysli pomocí neuropsychologie. Knížka nabízí pro každý týden v roce jedno cvičení, které i při praktikování jen několik málo minut dokáže proměnit lidský mozek pozitivním způsobem, a přispět tím k opravdové spokojenosti, naplnění a radosti ze života.

Autor vychází ze čtyř klíčových přesvědčení, a sice že trpělivost k malým věcem je základem každého skutečného úspěchu; že vzhledem k neuroplasticitě (tvárnosti mozku) každá nová zkušenost mění náš mozek; že chceme-li se cítit lépe, musíme se sami zasadit o změnu, aktivně provádět cvičení a neustávat a za čtvrté, že život je nádherný a smysluplný dar, a pokud to tak ještě nevnímáme, měli bychom zařadit do svého života cvičení na usměrňování a kultivaci naší mysli. Knížka je tedy určena všem aktivním lidem, kteří už pochopili, že štěstí nepřichází samo od sebe, není o tom, co vlastníme nebo předstíráme, ale je výsledkem snahy o zlepšování fungování vlastní mysli, tvorbu ušlechtilých hodnot a hledání autenticity.

Nabízená cvičení jsou velmi jednoduchá a praktická a lze je provádět v běžných situacích. Podporují v nás pocit bezpečí, hledání krásy a sebevědomí, rozvíjejí v nás pokoru, víru, vděčnost, sebepřijetí, vůli, trpělivost, vhled a vnitřní klid, a tím posilují naše kladné vlastnosti a oslabují ty záporné. Učí nás všímat si v životě více pozitivních aspektů a přijmout za svůj život osobní zodpovědnost. To vše je podloženo výzkumy v oblasti neurověd a neuropsychologie. Nemusíme ale očekávat nudný výčet cvičení podpořených suchým výzkumem. Autor píše poutavě a zasvěceně, neboť zároveň vychází z vlastní praxe člověka, který se zabývá osobním rozvojem a meditací již dlouhá léta – a v neposlední řadě čtenář jasně vnímá, jak ho styl textu podporuje a povzbuzuje k vlastní praxi a změně, jako by mu sám autor držel palce.

Mimo jednotlivá cvičení v knize najdeme také tipy a rady, kterými když se budeme řídit, prospějeme tím našemu zdraví i psychice. Mezi nejdůležitější patří například rady více odpočívat, zpomalit, umět se zastavit, relaxovat a meditovat. V dnešním hektickém a frenetickém světě, kde chce každý všechno stihnout, dělat a získat víc než druzí, můžeme nabýt dojmu, že to je správný přístup. Neuropsychologie však poukazuje na to, že náš mozek pro své správné fungování, efektivní výkon i pro uchování mentálního zdraví do vysokého věku (a na to je také dobré myslet), životně potřebuje odpočinek, spánek a péči. Dalšími klíčovými radami je dobré zacházení se sebou sama, pěstování soucitu se sebou, schopnost odpouštět a rozvíjení všímavosti. Nenechte se odradit na první pohled vysokou pozitivitou přístupu. Autor opravdu není naivní a netvrdí, že změna může přijít ze dne na den, ale je přesvědčený, že postupně, přirozeně a krok za krokem je možné od základu změnit vnímání sebe a svého života. Budeme-li například rozvíjet všímavost (mindfulness), budeme tím zvyšovat aktivaci levé prefrontální kůry, čímž se automaticky zlepší naše nálada. Pravidelnou praxí všímavosti také snížíme aktivaci amygdaly, která nevědomě reaguje na vnější podněty a neustále nás alarmuje. Nabudeme tím většího klidu, nadhledu, rozvahy a tím získá náš život nový rozměr. Ne, nejsou to dětské sliby, ale cesta práce na sobě sama, kterou když si vybereme, budeme vnitřně silní a bohatí. Jen víc takových pravdivých, otevřených a laskavých knih, kde se se čtenářem jedná na rovinu!

vyšlo na http://obchod.portal.cz/staci-jen-malo/?tab=3

theme by teslathemes