Single post

Mindfulness pro všední den. Zpomalte!

„Už nějakou dobu mi můj život připadá nudný a stereotypní. Mám sice hodně aktivit, ale moc mě nebaví. Moct tak odjet někam daleko… Jenže mám rodinu, takže to nepřipadá v úvahu. Vůbec nevím, co se to se mnou děje. Připadám si smutná a nenaplněná, i když k tomu vlastně nemám důvod…“

To jsou věty, které slýchávám od klientů i klientek na začátku osobních terapií velmi často. Převažují slova jako: nebaví, odejít, vyčerpává mě, nevím, co mám dělat, smutek, nervozita, nenaplnění. Přitom tito lidé netrpí žádnými psychickými poruchami ani žádnou vážnější nemocí. Zrovna takhle se dnes cítí nemalé množství lidí.

Příčinou je únava, stres a přetížení. Tyto symptomy přicházejí nepozorovaně, nejprve se projeví jako špatná nálada, pak jako nervozita, podrážděnost, ztráta motivace až otrávenost. Nakonec může dojít až k pocitu, že nemáme vůbec žádnou sílu cokoli dělat, k nespavosti, úzkostným stavům a depresím. To všechno jsou příznaky dnešní hektické doby a signály, že něco není v pořádku. Jsme v zajetí životního stylu, v němž je neustále vyžadována naše pozornost, jako by nebyl čas „vypnout“, jsme stále vyrušováni u toho, co děláme, máme dojem, že bez spěchu bychom nic nestihli, a proto vše děláme velmi rychle až téměř automaticky, a skoro všude jsme vystaveni hluku. Není se čemu divit, že potom nic skutečně neprožijeme a cítíme se frustrovaně. Za většinou našeho psychického nepohodlí stojí nedostatek klidu, zpomalení a kontinuity.

Mantinely proti stresu

A co kdyby existovalo něco, co je velmi účinné v odbourávání stresu, napětí a úzkosti, negativních emocí a depresivních myšlenek, a co navíc způsobuje pozitivní strukturální i funkční změny v mozku, regeneruje a ozdravuje celý organismus, a dokonce má vliv na naši dlouhověkost? A co je k tomu všemu ještě velice příjemné a uklidňující? Takový „lék“ opravdu existuje a je dostupný v podstatě každému.

Je jím mindfulness, česky všímavost. Přesněji řečeno její praktikování v meditaci i v každodenním životě. Mindfulness je zaměření pozornosti na přítomný okamžik, na to, co zrovna teď zažíváme, a to bez filtru (přijímáme to, co je součástí reality přítomného okamžiku), bez posuzování (nehodnotíme, zda je to dobré, nebo špatné) a bez očekávání (nepřejeme si, aby se stalo něco jiného, než se děje, a nesledujeme žádný cíl). Je to plné uvědomování si toho, co se děje teď v nás (myšlenky, emoce, tělesné vjemy, smyslové vnímání) a okolo nás (druzí lidé, situace, události, prostředí).

Takový přístup je s to změnit celé vnímání našeho života. A hlavně ho učiní naplňujícím a šťastným, neboť naše štěstí je v tom být a prožívat přítomný okamžik, jak potvrdil i výzkum, který vede Matt Killingsworth z Harvardské univerzity a do kterého se můžete zapojit i vy (podrobnosti najdete na https://www.trackyourhappiness.org/). I další výzkum (Davidson et al. 2003) dospěl ke stejnému závěru, jen jinou metodou – sledováním účastníků po delší čas pomocí magnetické rezonance mozku. Ukázalo se, že mozkové centrum pozitivních emocí (levá prefrontální kůra), které se aktivuje, když prožíváme pocity spokojenosti, štěstí a radosti, je aktivováno i v případě, kdy jsme (momentálně i dlouhodobě) v přítomném okamžiku.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 9/2016.

theme by teslathemes