Single post

Tři cvičení meditace všímavosti pro děti a dospívající

Meditace mindfulness neboli meditace všímavosti má mnoho vědecky prokázaných pozitivních účinků. Uvolňuje napětí, snižuje stres, strach a úzkost, vede k rozpoznání negativních emocí a k jejich zvládání, zlepšuje pozornost a koncentraci, přirozeně podněcuje imaginaci, kreativitu a vnitřní motivaci, přispívá k životní spokojenosti a radosti, posiluje imunitní systém, rozvíjí prosociální a altruistické chování, empatii a smysl pro spolupráci, je tedy mimo jiné i přirozenou prevencí šikany. Meditace je pro děti příjemná, neboť se během ní uvolňují hormony dobré nálady, jako například oxytocin, serotonin a endorfiny. A má i nepřímé účinky, zlepšuje zpětně i kognitivní funkce, tudíž výkonnost a školní výsledky, a to podle některých výzkumů až o 11%.  Je založena na intenzivním a bdělém prožívání toho, co se děje v přítomném okamžiku, zaměřuje se na uvědomování si emocí a tělesných vjemů tady a teď.
Ukážeme si tři jednoduchá cvičení, která dokáží naše děti zklidnit a přinést jim kladné naladění a přitom vůbec ani nemusí vědět, že meditují. První cvičení je určené pro menší, spíš předškolní děti. Posadíme dítě do vany s pěnou. Bereme pěnu do dlaně, necháme i dítě brát pěnu do ruky a pozorujeme společně, jaké tvary jednotlivé obláčky pěny mají, necháme dítě, aby říkalo, co mu tvary připomínají, jakým zvířátkům se podobají a co ta zvířátka cítí, případně nechat dítě, aby si uvědomilo, co ono cítí a nechat ho to vyjádřit. Jeho emoce nijak neposuzujeme, ale chápeme je a respektujeme. Cvičení můžeme jakkoli upravovat. Důležité je na chvilku být spolu, nespěchat, nemyslet na žádné povinnosti, zapojit dětskou představivost a zvídavost, a zklidnění se dostaví samo od sebe.
Další cvičení – slunéčko sedmitečné – se hodí nejlíp pro děti na prvním stupni. Je to vlastně obdoba techniky body scan, tedy soustředění se na to, co se děje v jednotlivých částech těla: vnímání tělesných pocitů, nikoli přemýšlení o nich. To dětem umožní vyjít na chvíli z myšlení do prožívání a navíc přispívá i k sebeuvědomění a sebepoznání. Děti se uvolněně posadí nebo si lehnou a zavřou si oči. My jim řekneme, že mají na těle slunéčko sedmitečné, začneme například na prstech levé nohy a popisujeme, jak postupně prochází po celém těle dítěte, po nohách, rukách, trupu atd. Dítě si během našeho vyprávění představuje, jako by slunéčko opravdu chodilo po jeho těle a skutečně to prožívá. Ještě chvíli po skončení cvičení ho může hledat, natolik bylo zaujaté svojí představivostí a příjemnými pocity. Takto si dítě „projde“ celé své tělo. Výsledkem je uvolnění napětí, stresu a odstranění nepohody.
Pro starší děti – druhý stupeň nebo střední škola – je vhodné třeba cvičení koncentrace na dech. Děti si zavřou oči a pohodlně se usadí. Uvědomí si, co se děje uvnitř nich, obrátí pozornost k sobě sama, k tělu, emocím a myšlenkám v přítomném okamžiku. Pozorují nádech a výdech, jak se přirozeně děje. Pokud jim to v počátcích nejde, mohou se zaměřit na tlukot srdce, to je jednodušší. Pak teprve přejdou k pozorování dechu a setrvají tak aspoň tři až pět minut, nebo i déle, dle zájmu.
Proč výše uvedená cvičení dokáží tak skvěle uvolnit napětí a obnovit síly? Z hlediska neurovědního je to tím, že se při meditačních cvičeních zapojuje i tzv. vzestupný systém mozku, který obvykle nevyužíváme a který právě způsobuje uvolnění a je také například zdrojem tvořivosti a představivosti. Probíhající procesy také utiší levou mozkovou hemisféru a upřednostní funkce té pravé.
Můžeme to s dětmi zkusit, budou nám za to vděčné.
Psáno pro http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/
theme by teslathemes