foto_kurz_mf3

Nadcházející přednášky a semináře:

Mindfulness skupina od 22. března 2018

8 dvouhodinových lekcí mindfulness vždy ve čtvrtek večer od 18 do 20 hodin, počínaje 22. březnem 2018, Malá Štěpánská 3, Praha 2, 3. patro

Cíl kurzu: osvojíte si jednotlivé techniky všímavosti, získáte informace o metodě a rady a doporučení pro každodenní život bez stresu a zbytečných negativních myšlenek a emocí.

Každé setkání bude zaměřené na konkrétní mindfulness techniku.

Osvojíte si:

– individuální techniky – teorie a praxe
– větší sebedůvěru, sebevědomí a sebepřijetí
– jak zvládat negativní emoce a myšlenky (deprese, úzkost, nejistota, smutek, vnitřní kritik aj.)
– jak se více otevřít prožitku přítomného okamžiku, jak si více užívat a nechat věci víc plynout
– jak rozvíjet soucit se sebou
– jak zvládat náročné a stresové situace
– jak žít šťastně tady a teď, jak se vyrovnat s neurčitostí
– kreativitu a psychickou flexibilitu
– otevřenou a nenásilnou interakci a komunikaci s druhými, která vede k hlubším a spokojenějším vztahům.

Přijďte se po práci zrelaxovat, „vyčistit“ si hlavu, nabít novou energií a poznat nové zajímavé lidi. Přijďte pracovat na svém rozvoji a kultivaci mysli.

Bonus: konzultace a mindfulness koučování pro každodenní život.

Cena je 2900 Kč.

Přihlášky prosím posílejte na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište „mindfulness skupina 22.3.“

Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum začátku kurzu 22032018.

Mindfulness – všímavost

17.3.2018 9,30 – 16,30 hodin, Malá Štěpánská 3, Praha 2, 3.patro

Přijďte se naučit techniky mindfulness/všímavosti, klinicky ověřené metody a vědomý přístup k životu, které mají pozitivní účinky na naši spokojenost, štěstí, pozornost a soustředění, uvolnění, pocit smyslu a naplnění, kreativitu, výkonnost, zdraví i dlouhověkost.

Během dne se budeme věnovat:

– jednotlivým mindfulness technikám
– sdílení
– trochu teorii (o vlivu mindfulness na lidské zdraví, mozek, psychiku i dlouhověkost)

Naučíme se:

– individuální techniky práce s tělem a myšlenkami

-větší sebedůvěru, sebevědomí a sebepřijetí

-jak zvládat negativní emoce a myšlenky

-jak zvládat náročné a stresové situace

-otevřenou a nenásilnou interakci a komunikaci s druhými, která vede k hlubším a spokojenějším vztahům.

cena celodenního semináře: 2500 Kč – max. počet účastníků 10, max. 12 = individuální přístup, kvalita raději než kvantita

Pro přihlášení zašlete email na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište prosím: „Mindfulness 17.3.“

Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum kurzu 17032018.

storno podmínky: pokud účast zrušíte 14 dní před datem konání, bude Vám vrácena celá částka. Máte také vždy možnost celou částku použít na úhradu jiného kurzu nebo za sebe poslat náhradníka.

—————–

Mindfulness pro nadané děti – již plně obsazeno, další bude vypsán od dubna, sledujte

od 9.1.2018 – 8 hodinových lekcí mindfulness vždy v úterý od 16,30 do 17,30 hodin, Malá Štěpánská 3, Praha 2, 3.patro

Nadané děti nepotřebují rozvíjet pouze intelektové dovednosti, ale stejně tak potřebují rozvíjet i emoční inteligenci, sebeuvědomění, zklidnění, zvládání negativních myšlenek a emocí, úzkosti, obav a sociální dovednosti. To vše se naučí na tomto osmitýdenním kurzu. Posílí svoje zdravé sebevědomí a sebepojetí, naučí se introspekci, zklidnění, nadhledu. Po absolvování budou spokojenější, vyrovnanější, samy sebou.

8 hodinových lekcí vždy v úterý od 16,30 do 17,30: od 9.1. do 27.2.2018.

Náplň kurzu:
porozumění emocím vlastním a druhých
sebeuvědomění a psychická odolnost
sebekontrola a sebeovládání
pozornost a soustředění
sebevyjádření a kreativita
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
dovednosti zvládání stresových situací a negativních emocí, techniky všímavosti
naslouchání druhému, spolupráce
empatie, respekt a pozitivní vztahy

Pro nadané děti od 6 do 15 let. Počet dětí v kurzu: 10, při velkém zájmu maximálně 12

Cena za 8 hodinových lekcí je 1600 Kč.

Více na https://www.facebook.com/events/168831217195774/

Přihlášky prosím posílejte na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište „mindfulness pro nadané děti 9.1.“

Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum začátku kurzu 9012018.

————————

Mindfulness pro žáky a učitele Beehive International School v Praze

intenzivní projekt, workshop pro učitele, workshopy pro každou třídu, od 30.10.2017 do 5.2.2018

 ———————

Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků aneb mindfulness pro učitele (otevřený kurz)

1.12.2017, Praha – seminář organizuje Nadační fond pro rozvoj plného vědomí

9.2.2018, Praha – seminář organizuje Nadační fond pro rozvoj plného vědomí

18.4.2018, Brno – seminář organizuje Nadační fond pro rozvoj plného vědomí

———————–

Diskutárium s Monikou Stehlíkovou na téma Život nadaných 

16.12. 17-19 hodin, Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10, pořádá www.zlatadilna.cz

více o besedě zde

———————–

Nadaný žák ve výuce – školení pro pedagogy

7. února 2018, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové

——————–

Nadané dítě – jak mu pomoct ke štěstí a úspěchu, přednáška a workshop na konferenci Vzdělání pro budoucnost

3. března 2018, organizuje Mensa ČR, Spolek Svět vzdělání z.s. a NIDV, místo konání CIIRC (ČVUT) Praha

Přednáška: Co potřebují od dospělých nadané děti, aby byly spokojené?

Podpora nadaného dítěte v rodině je klíčová pro jeho spokojenost i úspěch. Druhé místo zaujímá škola. Dozvíte se, jaké jsou (psychologické) potřeby nadaných dětí, možná rizika v jejich osobnostním vývoji, výchově i vzdělávání a jak jim účinně předcházet.

Workshop: Všímavost pro nadané děti a jejich rodiče a učitele

Přiblížím Vám metodu mindfulness a její přínosy pro zdraví i psychiku. Vyzkoušíte si jednotlivé techniky pro dospělé i děti, které vedou k většímu klidu, nadhledu i spokojenosti a jsou prevencí rizikových faktorů jak psychických, tak v sociální oblasti. Dozvíte se, jak využívat všímavost ve výchově a vzdělávání.

————————–

Nadané dítě – jak mu pomoct ke štěstí a úspěchu

13. března 2018 17-19,30, Městská knihovna Sokolov, přednáška pro veřejnost

—————————

Mindfulness pro nadané děti a jejich rodiče z Klubu Delfíni při Mense ČR (Hradec Králové)

7. dubna 2018 od 10 do 14 hodin, místo konání: kavárna Artičok http://www.articok.cz/

————————–

„Psychologie štěstí“ – přednáška na celostátní konferenci České asociace studentů psychologie ČASP

8. dubna 2018 – čas bude upřesněn, místo konání: Právnická fakulta UK, Praha 1

————————–

Mindfulness pro žáky tercie Gymnázia Ústí nad Orlicí

16. dubna od 8,55 do 13,25

————————–

Autorské čtení v Knihovně v Rožnově pod Radhoštěm 

17. dubna 2018 od 17,30

————————-

Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků aneb mindfulness pro učitele

duben 2018 – bude upřesněno, seminář mindfulness v rámci KVP (akreditovaného Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje, více zde: http://www.vycvikkvp.cz/)

————————–

Bytový seminář mindfulness 

2. května 2018 17-20 – Ivančice u Brna, organizuje spolek Měsíční houpačka

————————–

Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků aneb mindfulness pro učitele

15. června 2018 10-16,45 – kurz pro školní metodiky prevence, organizuje KAPPA-HELP, Přerov

—————————-

Některé již proběhlé:

Jak být díky všímavosti spokojený?

9.12. 14-18 hodin, organizuje Rodinné centrum Radost, Tábor

Účastníci se dozvědí, jak pracovat s vědomou pozorností i to, jaké jsou skutečné potřeby dnešních dětí a jak u nich rozvíjet všímavost.

——————–

Život s vysokou inteligencí

9.11.2017 17-20 hodin, přednáška pro studenty ČVUT, v centru CIPS ČVUT, kampus Dejvice

organizuje Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS)  –  www.cips.cvut.cz

——————–

Nadaní dospělí, nadané děti

27.11.2017 11-14 hodin, Masarykova univerzita v Brně – přednáška pro studenty oboru psychologie, v rámci spolupráce s doc. Havigerovou

Nadané dítě – jak mu pomoct ke štěstí a úspěchu

6.10.2017 15-18 hodin, seminář pro rodiče – Klub nadaných dětí Delfíni (Mensa ČR), Hradec Králové

  • Osobnostní specifika mimořádně nadaných dětí
  • Na co si dát pozor: možná úskalí, rizika, problémy i psychické potíže (v osobnostním vývoji, ve výchově i vzdělávání)
  • Co potřebují od nás dospělých nadané děti, aby byly spokojené a úspěšné?
  • Diskuze, prostor pro sdílení

Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků – akreditovaný kurz pro učitele

29.8. – ZŠ Compass, Praha 4 – Kunratice

Práce s nadaným žákem ve výuce 

31.8. a 1.9. – školení pro pedagogický sbor Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

Jak být díky všímavosti spokojený?

9.9. 10-14 hodin, Mateřské a komunitní centrum MKC Dupy dup, Prachatice, Dub 93 (organizuje impact.cz)

Účastníci se dozvědí, jak pracovat s vědomou pozorností i to, jaké jsou skutečné potřeby dnešních dětí a jak u nich rozvíjet všímavost.

Přednáška na odborném metodicko-didaktickém semináři na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze na téma Mindfulness ve škole

21.9. od 13 – 14 hodin, v prostorách IVP v Praze-Malé Chuchli

Workshopy mindfulness/SEMU pro žáky

20.6. 2017 – workshop pro žáky 4. třídy základní školy Smart Academia, Hostivice

Mindfulness aneb žití v autenticitě

29.6.2017 17-20 hodin, Theresian hotel and Spa, Javoříčská 5, Olomouc

Pořádá Klub Minerva 21 Olomouc

18359259_1463269607066054_325789295212709968_o

Objevitelské soboty

3.6.2017 – přednáška a workshop pro rodiče nadaných dětí, CTM – Centrum pro talentovanou mládež

Více zde:

http://www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty/mindfulness-pro-nadane-deti-a-jejich-rodice-prednaska

http://www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty/workshop-mindfulness-pro-nadane-deti-a-jejich-rodice-

Přednáška v Městské knihovně v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1 

18. 5. v 19 hod. Tvořivost a meditace v dětském světě

Lektorka a terapeutka Monika Stehlíková a lektorka kurzů Art jógy Aneta Pavlová vám představí pohled na skutečné potřeby dnešních dětí. Zodpoví vaše otázky, jak mohou rodiče vést děti k introspekci, aby zažívaly více klidu, uměly vědomě pracovat se svojí pozorností, představivostí i emocemi a budovaly si zdravý pocit bezpečí a sebeuvědomění o vlastních hodnotách a svých možnostech.

Kurzy všímavosti nejen pro budoucí učitele

Pedagogická fakulta UK v Praze: 29.3.2017 od 15 do 20 hodin, organizuje Otevřeno Praha, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Pedagogická fakulta MU v Brně: 26.4.2017 od 15 do 20 hodin, organizuje Otevřeno Brno

Workshopy mindfulness/SEMU pro žáky a učitele ve spolupráci s Nadačním fondem pro rozvoj plného vědomí

24.3.2017 – akreditovaný kurz „Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků“ – pro učitele v rámci DVPP, Praha

2.3.2017 – akreditovaný kurz „Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků“ – pro učitele v rámci DVPP, montessori ZŠ a MŠ Meruzalka, Jihlava
16.3.2017 + 7.4.2017 workshopy pro 3 skupiny žáků, montessori ZŠ a MŠ Meruzalka, Jihlava
12.4.2017 – kurz pro družinářky, ZŠ Rakovského, Praha 4
19.4.2017 + 24.4.2017 – akreditovaný kurz „Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků“ – pro učitele v rámci DVPP, Valašsko
20.4.2017 + 21.4.2017  2 workshopy v ZŠ Slušovice

Seminář všímavosti 22.4. – organizuje Iskérka o.p.s

CaptureIskerka2

Mindfulness – všímavost

6.5.2017 9,30 – 16 hodin, Pracovna ŽENY s.r.o., Karlínské nám. 6, Praha 8, 4. patro

Přijďte se naučit techniky mindfulness/všímavosti, klinicky ověřené metody a vědomý přístup k životu, které mají pozitivní účinky na naši spokojenost, štěstí, pozornost a soustředění, uvolnění, pocit smyslu a naplnění, kreativitu, výkonnost, zdraví i dlouhověkost.

Během dne se budeme věnovat:

– jednotlivým mindfulness technikám
– sdílení
– trochu teorii (o vlivu mindfulness na lidské zdraví, mozek, psychiku i dlouhověkost)

Naučíme se:

– individuální techniky práce s tělem a myšlenkami

-větší sebedůvěru, sebevědomí a sebepřijetí

-jak zvládat negativní emoce a myšlenky

-jak zvládat náročné a stresové situace

-otevřenou a nenásilnou interakci a komunikaci s druhými, která vede k hlubším a spokojenějším vztahům.

cena celodenního semináře: 2300 Kč

Pro přihlášení zašlete email na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište prosím: „Mindfulness 6.5.“

Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum kurzu 6052017.

storno podmínky: pokud účast zrušíte 14 dní před datem konání, bude Vám vrácena celá částka. Máte také vždy možnost celou částku použít na úhradu jiného kurzu nebo za sebe poslat náhradníka.

Konference STAN – nadané děti

27.3.2017 – 11,25-12,10 – přednáška o nadaných dětech – pro rodiče, učitele a psychology

Téma: Specifické rysy mimořádně nadaných dětí a s nimi spojená rizika v osobnostním vývoji a ve vzdělávání

Workshop v MŠ Ptice, Praha-západ

31.3.2017, 16,30 – 19,30 workshop pro rodiče a učitele – všímavá výchova

Workshop v MŠ Řisuty u Kladna

5.4.2017, 16,30 – 19,30 workshop pro rodiče a učitele – všímavá výchova

Workshop ACT a přednáška o mindfulness ve školách

na akci: Mindfulness konference 10.12.

Kurz všímavosti 3.12. 2016 Rožnov pod Radhoštěm

iskerka-3-12

Mindfulness – kurz pro pedagogy, lektory, rodiče

14.10.2016 od 14 do 19 hodin v pivovaru Falkenštejn v Krásné Lípě

Capture_ceska_lipa

Jak na depresivní pocity aneb změna je na nás

Přednáška v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm

19.10.2016 od 16,30 do 18,30 hodin

organizuje Iskérka o.p.s. v rámci akce Týdny pro duševní zdraví

Podle WHO má být deprese do roku 2030 nejčastější lidskou chorobou. Depresivní pocity a myšlenky se vkrádají do života čím dál většího počtu lidí. Zatím však není všeobecně rozšířená informace o tom, že máme k dispozici klinicky ověřenou metodu mindfulness, česky všímavost, která je jako prevence, ale i jako následná péče depresivního onemocnění vysoce účinná. Tématem přednášky budou výsledky výzkumů a praktické tipy a doporučení pro aktivní a pozitivní život, které jsou prevencí i léčbou depresivního onemocnění. Teoretické poznatky budou smysluplně propojeny s možností vyzkoušet si konkrétní mindfulness techniky. Pro své zdraví a životní spokojenost můžeme skutečně sami udělat mnohem více, než si v tuto chvíli myslíme, záleží jen na nás!

iskerka-rijen-2016-1

Pro své zdraví a spokojenost můžeme sami udělat mnohem víc, než si myslíme

Přednáška v Městské knihovně v Praze

19.5.2016 od 19 do 20,30 hodin

Malý sál Ústřední knihovny – Mariánské náměstí 1/98 Praha 1

Co všechno můžeme ve svém životě udělat pro to, abychom byli zdravější a dožili se vyššího věku? Jak můžeme o sebe pečovat, abychom i v pozdním věku byli čilí, aktivní a v dobré kondici? A jaké jsou tipy a doporučení pro šťastný a spokojený život? Na čem všem záleží, jak nám zrovna je a jak to můžeme ovlivňovat a zlepšovat? Při hledání odpovědí na tyto a mnoho dalších souvisejících otázek bude lektorka a terapeutka Monika Stehlíková vycházet z nejnovějších poznatků pozitivní psychologie a neurověd. 

Mindfulness a psychologie štěstí – Přednáška v Městské knihovně v Praze

19.11.2015 od 19 do 20,30 hodin

Malý sál Ústřední knihovny – Mariánské náměstí 1/98 Praha 1

Seznámím Vás s mnohdy obyčejnými a známými, ale někdy méně uvědomovanými tipy pro spokojený a šťastný život. O tom, že fungují, nás přesvědčí některé zajímavé poznatky pozitivní psychologie z posledních let. Zařadíme i meditaci mindfulness pro relaxaci mysli i těla. 

více na stránkách Městské knihovny v Praze 

Festival Psychologie.cz podzim 2015

Štěstí a autenticita – 22.11. ve 12 hodin

Máte někdy pocit, že jste celkem spokojení a šťastní, ale přece jen občas to není tak úplně ono? Že by to mohlo být lepší? Problémy, starosti, bolesti, trápení, povinnosti…..Může v tomto koloběhu dnešního života být člověk skutečně šťastný, vnitřně klidný, vyrovnaný, naplněný, s nadhledem? Odpověď je ano, štěstí není nic složitého, nedosažitelného či zázračného, spočívá v „pouhém“ sebepřijetí, v pravdivém prožívání vlastního života tady a teď, v AUTENTICITĚ. Je to velmi prosté, přesto se to mnohdy opět učíme poté, co jsme někde mezi dětstvím a dospíváním tuto autenticitu ztratili. A co kdyby jedinou překážkou ke štěstí byla obtížnost odvážit se být sám sebou a názor, že pocit spokojenosti je komplikovaná záležitost, která se splní až kdesi v budoucnosti?

Více informací o Festivalu Psychologie.

Mindfulness jako prevence nemocí „stáří“

10.12.2015 od 18 do 19,30 hodin

Přednáška v Centru Seňorina

Centrum Seňorina Na Poříčí 36 Praha 1 1.patro

Tématem přednášky budou výsledky výzkumů v oblasti neurověd a mindfulness za poslední desetiletí a tipy a doporučení pro aktivní život, které jsou prevencí nemocí „stáří“, jako je demence, Alzheimerova choroba a další. Teoretické poznatky budou smysluplně propojeny s možností vyzkoušet si techniky posilující kognitivní funkce mozku a jeho plasticitu.

theme by teslathemes