foto_kurz_mf3

Nadcházející přednášky a semináře:

14.4. 2020 Mindfulness skupina

8 dvouhodinových lekcí počínaje 14.4.2020, vždy v úterý od 18 do 20 hodin v Malé Štěpánské 3, Praha 2.

S mindfulness se celý Váš život stane bezstarostnějším a naplňujícím plynutím (flow).

Mindfulness skupina: vnitřní klid a vyrovnanost, odbourání stresu a napětí, zpřítomnění, sebeuvědomění, sebeřízení.

Tato klinicky ověřená metoda v nás rozvíjí konkrétní dovednosti, jako je nadhled a respekt k sobě, zbavuje nás stresu, napětí a úzkosti a učí nás zvládat negativní myšlenky a pocity tak, aby na nás měly menší dopad a vliv a my si mohli volněji jít za tím, co nám dává smysl a je pro nás důležité.
Cíl kurzu: osvojíte si jednotlivé techniky všímavosti, získáte informace o metodě a rady a doporučení pro každodenní život tady a teď bez stresu a zbytečných negativních myšlenek a emocí.
Maximální počet účastníků je 10.

Každé setkání bude zaměřené na konkrétní mindfulness techniku.

Osvojíte si:

– individuální techniky – teorie a praxe
– větší sebedůvěru, sebevědomí a sebepřijetí
– jak zvládat negativní emoce a myšlenky (deprese, úzkost, nejistota, smutek, vnitřní kritik aj.)
– jak se více otevřít prožitku přítomného okamžiku, jak si více užívat a nechat věci víc plynout
– jak rozvíjet laskavost se sebou
– jak zvládat náročné a stresové situace
– jak žít šťastně tady a teď, jak se vyrovnat s neurčitostí
– psychickou flexibilitu
– otevřenou a nenásilnou interakci a komunikaci s druhými, která vede k hlubším a spokojenějším vztahům.

Přijďte se po práci zrelaxovat, „vyčistit“ si hlavu, nabít novou energií a poznat nové zajímavé lidi. Přijďte pracovat na svém rozvoji a kultivaci mysli.

Bonus: konzultace a mindfulness koučování pro každodenní život.

Více na www.monikastehlikova.cz

Cena je 3500 Kč.

Přihlášky prosím posílejte na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište „mindfulness skupina 14.4.“

Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum začátku kurzu 14042020.

Mindfulness/všímavost

23. 5. 2020 9,30 – 16 hodin, Malá Štěpánská 3, Praha 2

Tato klinicky ověřená metoda v nás rozvíjí konkrétní dovednosti, jako je nadhled a respekt k sobě, zbavuje nás stresu, napětí a úzkosti a učí nás zvládat negativní myšlenky a pocity tak, aby na nás měly menší dopad a vliv a my si mohli volněji jít za tím, co nám dává smysl a je pro nás důležité.

Cíl kurzu: osvojíte si jednotlivé techniky všímavosti, získáte informace o metodě a rady a doporučení pro každodenní život bez stresu a zbytečných negativních myšlenek a emocí.

Náplň kurzu:
– úvod a (velmi) stručná historie metody, její současné rozšíření, výzkumy
– individuální techniky
– jak na negativní (úzkostné, depresivní aj.) myšlenky a pocity
– jak se více otevřít prožitku přítomného okamžiku, jak si více užívat a nechat věci víc plynout
– všímavý pohyb, všímavá interakce
– prostor pro dotazy a sdílení

cena celodenního semináře: 2300 Kč – max. počet účastníků je 10 = individuální přístup, kvalita raději než kvantita

Pro přihlášení zašlete email na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište prosím: „Mindfulness 23.5.2020“
Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum kurzu 23052020.
storno podmínky: pokud účast zrušíte 14 dní před datem konání, bude Vám vrácena celá částka. Máte také vždy možnost celou částku použít na úhradu jiného kurzu nebo za sebe poslat náhradníka.

——————–

22.2.2020: ACT v praxi: rozvojový seminář pro nadané dospělé

9,30 – 16 hodin, Malá Štěpánská 3, Praha 2

praktický seminář pro nadané dospělé (dospělé s vysokým potenciálem) založený na terapii ACT. (vycházející z vědeckých poznatků).

Po jeho absolvování si jako nadaný dospělý budete moct říct:
– chápu, jak funguji a co potřebuji
– umím se lépe přijímat a postavit se za sebe
– vím, kdo opravdu jsem, jaké jsou moje skutečné hodnoty a kam chci směřovat
– jsem blíže své vnitřní integritě
– vím, jak na negativní a nadměrné myšlení a emoce
– začínám objevovat svůj jedinečný potenciál a poslání
– mám nyní více odvahy jít do světa a přispět

Náplň kurzu:
– techniky ACT, které rozvíjejí psychickou flexibilitu, sebevědomí a sebeuvědomění
– techniky zpřítomnění a laskavosti se sebou (self-compassion)
– vědomá komunikace s druhými
– techniky na rozvoj emoční vyrovnanosti
– prostor pro individuální dotazy a sdílení

Bonusem je to, že budete „mezi svými“.

cena celodenního semináře: 2500 Kč – max. počet účastníků je 10 = individuální přístup, kvalita raději než kvantita

Pro přihlášení zašlete email na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište prosím: „ACT v praxi: rozvojový seminář pro nadané dospělé 22.2.2020“
Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum kurzu 22022020.
storno podmínky: pokud účast zrušíte 14 dní před datem konání, bude Vám vrácena celá částka. Máte také vždy možnost celou částku použít na úhradu jiného kurzu nebo za sebe poslat náhradníka.

———–

25.4.2020 Mindfulness pro děti 

4 hodinový sobotní kurz mindfulness/všímavosti od 10 do 14 hodin, Malá Štěpánská 3, Praha 2

Kurz je určen pro malou skupinku maximálně 10 dětí. Děti si osvojí konkrétní dovednosti všímavosti a pozornosti. Všímavost přispívá k tomu, že jsou děti vyrovnanější, klidnější, pozornější, rozhodnější, spokojenější a zdravě sebevědomé.

Náplň:

– vědomá práce s pozorností
– pozornost k tělu, odvaha
– zvládání nepříjemných emocí a myšlenek, zvládání konfliktních situací, práce se stresem
– rozvoj sebepřijetí a sebepoznání
– posílení rozhodnosti a sebevědomí
– zlepšení sociální interakce
– umění relaxovat a meditovat

Pro děti od 6 do 16 let. Počet dětí v kurzu: 10

Cena kurzu je 1600 Kč.

Přihlášky prosím posílejte na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište „mindfulness pro děti 25.4.2020.“ Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum kurzu 25042020.

————

14.4.2020: Mindfulness pro nadané děti

8 x 1 hodina vždy v úterý od 16,30 do 17,30 hodin počínaje 14.4.2020, Malá Štěpánská 3, Praha 2

8 hodinových lekcí mindfulness vždy v úterý od 16,30 do 17,30 hodin, počínaje 14. dubnem 2020, Malá Štěpánská 3, Praha 2, 3. patro
Kurz je určen pro malou skupinku maximálně 8 dětí. Děti si osvojí konkrétní psychologické dovednosti a budou „mezi svými“. Po skončení kurzu je předpoklad, že budou děti vyrovnanější, klidnější, rozhodnější, spokojenější a zdravě sebevědomé.

Náplň:

– vědomá práce s pozorností
– pozornost k tělu, odvaha
– zvládání nepříjemných emocí a myšlenek, zvládání konfliktních situací, práce se stresem
– rozvoj sebepřijetí a sebepoznání
– posílení rozhodnosti a sebevědomí
– zlepšení sociální interakce
– umění relaxovat a meditovat

Pro nadané děti od 6 do 12 let. Max. počet dětí v kurzu: 8

Cena za 8 hodinových lekcí je 2800 Kč.

Přihlášky prosím posílejte na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište „mindfulness pro nadané děti 14.4.2020.“ Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum začátku kurzu 14042020.

———–

Některé již proběhlé:

4.2.2020: ACT skupina: praktický kurz terapie ACT pro nadané dospělé

8 x 2 hodiny vždy v úterý od 18 do 20 hodin počínaje 4.2.2020, Malá Štěpánská 3, Praha 2

praktický seminář osobního rozvoje vycházející z terapie ACT, opírající se o vědecké poznatky.

Po jeho absolvování si budete moct říct:

– umím se přijímat a postavit se za sebe
– vím, kdo opravdu jsem, jaké jsou moje skutečné hodnoty a kam chci směřovat
– umím využívat metodu všímavosti (plného vědomí) v každodenním životě
– jsem blíže své vnitřní integritě
– umím žít v přítomnosti
– umím zpracovávat negativní a nadměrné myšlení a emoce
– objevuji svůj jedinečný potenciál

Náplň kurzu:

každá lekce je zaměřena na jednu z oblastí ACT:

-rozvoj psychické flexibility a autenticity
-posílení sebevědomí
-sebeuvědomění, Já jako kontext
-životní hodnoty
-angažovanost
-zpřítomnění a laskavost se sebou
-rozvoj emoční vyrovnanosti a odstupu od myšlenek

cena 8 týdenního semináře 8 x 2 hodiny: 3900 Kč – max. počet účastníků je 10 = individuální přístup, kvalita raději než kvantita
Pro přihlášení zašlete email na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište prosím: „ACT skupina od 4.2.2020″
Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum kurzu 4022020.
storno podmínky: pokud účast zrušíte 14 dní před datem konání, bude Vám vrácena celá částka. Máte také vždy možnost celou částku použít na úhradu jiného kurzu nebo za sebe poslat náhradníka.

———-

24.9.2019 13-16 h : Dá se pocit štěstí naučit? kurz všímavosti pro pedagogy 1. st. ZŠ

školení se koná v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v ulici U Jezu 642/2A, Liberec

Seznámení učitelů s konkrétními technikami pozornosti, mindfulness a sociálně-emočního učení, které mohou využít ve své výuce pro větší motivaci a soustředění dětí a efektivnější výsledky vzdělávání.

—————–

9.10.2019 + 10.10. 2019: Rožnov pod Radhoštěm: Osobnostní a vzdělávací potřeby nadaných žáků

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p.R

——————-

24.10.2019 19-21 hodin: autorské čtení s diskuzí, Coffee & Books, děčínská kulturní kavárna, Pohraniční 3

——————

26.3.2019, Univerzita Hradec Králové: přednáška o mimořádně nadaných dětech pro budoucí učitele  (ve spolupráci s doc. Havigerovou)

—————

6.4.2019, Celostátní konference ČASP Olomouc: Jak najít sebe a žít naplňující a smysluplný život v souladu se svými hodnotami? 

zkušenostní seminář psychoterapie Přijetí a odevzdání ACT zaměřený na praktické aktivity a techniky sebepoznání (90 minut) 
1. Moje hodnoty – matice ACT
2. Konceptuální já a já jako kontext
3. Umění být tady a teď
4. Umění odstupu od negativních myšlenek a emocí
5. Sebepřijetí, laskavost se sebou
—————–

15.4.2019: školení „Mimořádně nadané děti“ pro krajské koordinátory péče o nadané – psychology a speciální pedagogy z PPP  (organizuje Národní ústav pro vzdělávání, místo konání: Novoborská 372/8, Praha 9)

—————-

19. 9. 2018 – seminář Mimořádně nadané a nadané děti v rámci Konference Pedagogicko-psychologických poraden Královéhradeckého kraje, místo konání: Kutná Hora

Podpora mimořádně nadaných a nadaných dětí je klíčová pro jejich spokojenost a úspěch i pro prosperitu celé společnosti. Na podporu mají stejný nárok jako všechny ostatní děti. Dozvíte se, jaké jsou osobnostní potřeby mimořádně nadaných a nadaných dětí, vyplývající z jejich neuropsychologické odlišnosti, jaká jsou možná rizika v jejich osobnostním vývoji i jak jim účinně předcházet ve spolupráci se školou a rodiči. Druhé místo v podpoře dětí zaujímá škola. Dozvíte se, jaký přístup a metody vzdělávání jsou pro tyto děti potřebné i jak správně rozvíjet jejich zdravé sebevědomí, nadání a vysoký potenciál. Do třetice budeme obšírně mluvit o metodách identifikace i o úskalích testů v identifikaci těchto atypických dětí. 
Obsah:
 • kdo je mimořádně nadané dítě/žák: psychologická a neuropsychologická charakteristika, mýty a paradoxy
 • co je to nadání a inteligence (i v souladu s cíli vzdělávání pro 21. století)
 • proces identifikace: jaké psychometrické metody zařadit do komplexní osobnostní diagnostiky, možná rizika testů, inovativní přístupy
 • podpora pro rodiče: osobnostní potřeby mimořádně nadaných dětí, adekvátní výchova a podpora v rodině
 • podpora pro školu: vzdělávací potřeby mimořádně nadaných dětí, role školy a učitele, podpůrná opatření a metody práce s mimořádně nadanými a nadanými ve výuce
 • odkazy, doporučení, koordinace a kontakty v síti podpory nadání v ČR
 • dotazy, diskuze, shrnutí

———————

20. 9. 2018 – ZŠ nám. Curiových 

Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků – akreditovaný kurz pro učitele

——————

3. 10. 2018 – Open Gate 

Workshop mindfulness pro studenty septimy gymnázia Open Gate

———————

12. 10. 2018 – Open Gate 

Workshop mindfulness pro studenty tercie gymnázia Open Gate

—————

18.10.2018 od 14,30 – Nadané děti – přednáška pro veřejnost v klášteře v Teplé

mariansko

Nadaní dospělí, nadané děti – Večer s Monikou Stehlíkovou a jejími hosty

21. června 2018 od 19 hodin, Divadlo Kampa, Praha

 

NadaniPrednaska

——————-

15. 11.2018 od 15,30 do 18,30 v Chrudimi –  přednáška o nadaných dětech, organizuje MAS Chrudimsko a projekt MAP II ORP Chrudim (Mgr. Jana Čížková)

—————–

20. 11.2018 od 10 hodin, Ostrava – akreditovaný kurz pro učitele „Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků“,

organizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Ostrava (Mgr. Zuzana Nevřelová)

——————

30.11.2018, České Budějovice: akreditovaný kurz pro učitele „Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků“, Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích (Mgr. Aleš Michna)

(ve spolupráci s Nadačním fondem pro rozvoj plného vědomí)

—————–

27. 8. 2018 – ZŠ Uherské Hradiště Academic School

Neuropedagogika – školení pro pedagogy školy

—————

28. a 31. 8. 2018 – ZŠ a gymnázium Open Gate

školení pro pedagogy a vychovatele – kurzy „mindfulness pro děti“ a „nadaný žák“

————–

30. 8. 2018 – ZŠ Kolovraty

Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků – akreditovaný kurz pro učitele

—————

Nadaný žák ve výuce 

9. května 2018 14-17 – školení pro pedagogy ZŠ Kolovraty, Praha 10-Kolovraty 

——————–

3. Mindfulness konference: MindfulnessCon2018 

19. května 2018, DUP39.cz, Charvátova 39/10, Praha 1

více na https://www.facebook.com/events/150213168983338/

————————-

Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků aneb mindfulness pro učitele (otevřený kurz)

1.12.2017, Praha – seminář organizuje Nadační fond pro rozvoj plného vědomí

18.4.2018, Brno – seminář organizuje Nadační fond pro rozvoj plného vědomí

———————–

Mindfulness pro nadané děti a jejich rodiče z Klubu Delfíni při Mense ČR (Hradec Králové)

7. dubna 2018 od 10 do 14 hodin, místo konání: kavárna Artičok http://www.articok.cz/

———————-

Využití Mindfulness ve školní praxi – konference KVP

14. dubna od 10,30 do 13,30 a od 16 do 19, ZŠ Táborská, Praha 4 – Nusle

Více na https://www.vycvikkvp.cz/iii-dny-kvp/

————————–

Mindfulness pro žáky tercie Gymnázia Ústí nad Orlicí

16. dubna od 8,55 do 13,25

————————–

Autorské čtení v Knihovně v Rožnově pod Radhoštěm 

17. dubna 2018 od 17,30

——————-

Odborný komentář k filmu Malý princ: Mindfulness, radost ze života aneb hodnoty, integrita, vnímavost a tvořivost u dětí

28. dubna 2018 od 10,20, malý sál Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1, organizuje Národní ústav pro duševní zdraví NÚDZ

Více na https://www.facebook.com/festivalnahlavu/

——————-

Bytový seminář mindfulness 

2. května 2018 17-20 – Ivančice u Brna, organizuje spolek Měsíční houpačka 

——————–

Mindfulness pro žáky a učitele Beehive International School v Praze

intenzivní projekt, workshop pro učitele, workshopy pro každou třídu, od 30.10.2017 do 18.6.2018

—————-

Nadané dítě – jak mu pomoct ke štěstí a úspěchu, přednáška a workshop na konferenci Vzdělání pro budoucnost

3. března 2018, organizuje Mensa ČR, Spolek Svět vzdělání z.s. a NIDV, místo konání CIIRC (ČVUT) Praha

Přednáška: Co potřebují od dospělých nadané děti, aby byly spokojené?

Podpora nadaného dítěte v rodině je klíčová pro jeho spokojenost i úspěch. Druhé místo zaujímá škola. Dozvíte se, jaké jsou (psychologické) potřeby nadaných dětí, možná rizika v jejich osobnostním vývoji, výchově i vzdělávání a jak jim účinně předcházet.

Workshop: Všímavost pro nadané děti a jejich rodiče a učitele

Přiblížím Vám metodu mindfulness a její přínosy pro zdraví i psychiku. Vyzkoušíte si jednotlivé techniky pro dospělé i děti, které vedou k většímu klidu, nadhledu i spokojenosti a jsou prevencí rizikových faktorů jak psychických, tak v sociální oblasti. Dozvíte se, jak využívat všímavost ve výchově a vzdělávání.

—————-

Diskutárium s Monikou Stehlíkovou na téma Život nadaných 

16.12. 17-19 hodin, Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10, pořádá www.zlatadilna.cz

více o besedě zde

———————–

Nadaný žák ve výuce – školení pro pedagogy

7. února 2018, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové

——————–

Jak být díky všímavosti spokojený?

9.12. 14-18 hodin, organizuje Rodinné centrum Radost, Tábor

Účastníci se dozvědí, jak pracovat s vědomou pozorností i to, jaké jsou skutečné potřeby dnešních dětí a jak u nich rozvíjet všímavost.

——————–

Život s vysokou inteligencí

9.11.2017 17-20 hodin, přednáška pro studenty ČVUT, v centru CIPS ČVUT, kampus Dejvice

organizuje Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS)  –  www.cips.cvut.cz

——————–

Nadaní dospělí, nadané děti

27.11.2017 11-14 hodin, Masarykova univerzita v Brně – přednáška pro studenty oboru psychologie, v rámci spolupráce s doc. Havigerovou

—————

Nadané dítě – jak mu pomoct ke štěstí a úspěchu

6.10.2017 15-18 hodin, seminář pro rodiče – Klub nadaných dětí Delfíni (Mensa ČR), Hradec Králové

 • Osobnostní specifika mimořádně nadaných dětí
 • Na co si dát pozor: možná úskalí, rizika, problémy i psychické potíže (v osobnostním vývoji, ve výchově i vzdělávání)
 • Co potřebují od nás dospělých nadané děti, aby byly spokojené a úspěšné?
 • Diskuze, prostor pro sdílení

Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků – akreditovaný kurz pro učitele

29.8. – ZŠ Compass, Praha 4 – Kunratice

Práce s nadaným žákem ve výuce 

31.8. a 1.9. – školení pro pedagogický sbor Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

Jak být díky všímavosti spokojený?

9.9. 10-14 hodin, Mateřské a komunitní centrum MKC Dupy dup, Prachatice, Dub 93 (organizuje impact.cz)

Účastníci se dozvědí, jak pracovat s vědomou pozorností i to, jaké jsou skutečné potřeby dnešních dětí a jak u nich rozvíjet všímavost.

Přednáška na odborném metodicko-didaktickém semináři na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze na téma Mindfulness ve škole

21.9. od 13 – 14 hodin, v prostorách IVP v Praze-Malé Chuchli

Workshopy mindfulness/SEMU pro žáky

20.6. 2017 – workshop pro žáky 4. třídy základní školy Smart Academia, Hostivice

Mindfulness aneb žití v autenticitě

29.6.2017 17-20 hodin, Theresian hotel and Spa, Javoříčská 5, Olomouc

Pořádá Klub Minerva 21 Olomouc

18359259_1463269607066054_325789295212709968_o

Objevitelské soboty

3.6.2017 – přednáška a workshop pro rodiče nadaných dětí, CTM – Centrum pro talentovanou mládež

Více zde:

http://www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty/mindfulness-pro-nadane-deti-a-jejich-rodice-prednaska

http://www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty/workshop-mindfulness-pro-nadane-deti-a-jejich-rodice-

Přednáška v Městské knihovně v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1 

18. 5. v 19 hod. Tvořivost a meditace v dětském světě

Lektorka a terapeutka Monika Stehlíková a lektorka kurzů Art jógy Aneta Pavlová vám představí pohled na skutečné potřeby dnešních dětí. Zodpoví vaše otázky, jak mohou rodiče vést děti k introspekci, aby zažívaly více klidu, uměly vědomě pracovat se svojí pozorností, představivostí i emocemi a budovaly si zdravý pocit bezpečí a sebeuvědomění o vlastních hodnotách a svých možnostech.

Kurzy všímavosti nejen pro budoucí učitele

Pedagogická fakulta UK v Praze: 29.3.2017 od 15 do 20 hodin, organizuje Otevřeno Praha, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Pedagogická fakulta MU v Brně: 26.4.2017 od 15 do 20 hodin, organizuje Otevřeno Brno

Workshopy mindfulness/SEMU pro žáky a učitele ve spolupráci s Nadačním fondem pro rozvoj plného vědomí

24.3.2017 – akreditovaný kurz „Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků“ – pro učitele v rámci DVPP, Praha

2.3.2017 – akreditovaný kurz „Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků“ – pro učitele v rámci DVPP, montessori ZŠ a MŠ Meruzalka, Jihlava
16.3.2017 + 7.4.2017 workshopy pro 3 skupiny žáků, montessori ZŠ a MŠ Meruzalka, Jihlava
12.4.2017 – kurz pro družinářky, ZŠ Rakovského, Praha 4
19.4.2017 + 24.4.2017 – akreditovaný kurz „Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků“ – pro učitele v rámci DVPP, Valašsko
20.4.2017 + 21.4.2017  2 workshopy v ZŠ Slušovice

Seminář všímavosti 22.4. – organizuje Iskérka o.p.s

CaptureIskerka2

Mindfulness – všímavost

6.5.2017 9,30 – 16 hodin, Pracovna ŽENY s.r.o., Karlínské nám. 6, Praha 8, 4. patro

Přijďte se naučit techniky mindfulness/všímavosti, klinicky ověřené metody a vědomý přístup k životu, které mají pozitivní účinky na naši spokojenost, štěstí, pozornost a soustředění, uvolnění, pocit smyslu a naplnění, kreativitu, výkonnost, zdraví i dlouhověkost.

Během dne se budeme věnovat:

– jednotlivým mindfulness technikám
– sdílení
– trochu teorii (o vlivu mindfulness na lidské zdraví, mozek, psychiku i dlouhověkost)

Naučíme se:

– individuální techniky práce s tělem a myšlenkami

-větší sebedůvěru, sebevědomí a sebepřijetí

-jak zvládat negativní emoce a myšlenky

-jak zvládat náročné a stresové situace

-otevřenou a nenásilnou interakci a komunikaci s druhými, která vede k hlubším a spokojenějším vztahům.

cena celodenního semináře: 2300 Kč

Pro přihlášení zašlete email na stehlikova.monika@seznam.cz a do předmětu napište prosím: „Mindfulness 6.5.“

Číslo účtu pro platbu je 1475320010/3030 a jako variabilní symbol uveďte datum kurzu 6052017.

storno podmínky: pokud účast zrušíte 14 dní před datem konání, bude Vám vrácena celá částka. Máte také vždy možnost celou částku použít na úhradu jiného kurzu nebo za sebe poslat náhradníka.

Konference STAN – nadané děti

27.3.2017 – 11,25-12,10 – přednáška o nadaných dětech – pro rodiče, učitele a psychology

Téma: Specifické rysy mimořádně nadaných dětí a s nimi spojená rizika v osobnostním vývoji a ve vzdělávání

Workshop v MŠ Ptice, Praha-západ

31.3.2017, 16,30 – 19,30 workshop pro rodiče a učitele – všímavá výchova

Workshop v MŠ Řisuty u Kladna

5.4.2017, 16,30 – 19,30 workshop pro rodiče a učitele – všímavá výchova

Workshop ACT a přednáška o mindfulness ve školách

na akci: Mindfulness konference 10.12.

Kurz všímavosti 3.12. 2016 Rožnov pod Radhoštěm

iskerka-3-12

Mindfulness – kurz pro pedagogy, lektory, rodiče

14.10.2016 od 14 do 19 hodin v pivovaru Falkenštejn v Krásné Lípě

Capture_ceska_lipa

Jak na depresivní pocity aneb změna je na nás

Přednáška v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm

19.10.2016 od 16,30 do 18,30 hodin

organizuje Iskérka o.p.s. v rámci akce Týdny pro duševní zdraví

Podle WHO má být deprese do roku 2030 nejčastější lidskou chorobou. Depresivní pocity a myšlenky se vkrádají do života čím dál většího počtu lidí. Zatím však není všeobecně rozšířená informace o tom, že máme k dispozici klinicky ověřenou metodu mindfulness, česky všímavost, která je jako prevence, ale i jako následná péče depresivního onemocnění vysoce účinná. Tématem přednášky budou výsledky výzkumů a praktické tipy a doporučení pro aktivní a pozitivní život, které jsou prevencí i léčbou depresivního onemocnění. Teoretické poznatky budou smysluplně propojeny s možností vyzkoušet si konkrétní mindfulness techniky. Pro své zdraví a životní spokojenost můžeme skutečně sami udělat mnohem více, než si v tuto chvíli myslíme, záleží jen na nás!

iskerka-rijen-2016-1

Pro své zdraví a spokojenost můžeme sami udělat mnohem víc, než si myslíme

Přednáška v Městské knihovně v Praze

19.5.2016 od 19 do 20,30 hodin

Malý sál Ústřední knihovny – Mariánské náměstí 1/98 Praha 1

Co všechno můžeme ve svém životě udělat pro to, abychom byli zdravější a dožili se vyššího věku? Jak můžeme o sebe pečovat, abychom i v pozdním věku byli čilí, aktivní a v dobré kondici? A jaké jsou tipy a doporučení pro šťastný a spokojený život? Na čem všem záleží, jak nám zrovna je a jak to můžeme ovlivňovat a zlepšovat? Při hledání odpovědí na tyto a mnoho dalších souvisejících otázek bude lektorka a terapeutka Monika Stehlíková vycházet z nejnovějších poznatků pozitivní psychologie a neurověd. 

Mindfulness a psychologie štěstí – Přednáška v Městské knihovně v Praze

19.11.2015 od 19 do 20,30 hodin

Malý sál Ústřední knihovny – Mariánské náměstí 1/98 Praha 1

Seznámím Vás s mnohdy obyčejnými a známými, ale někdy méně uvědomovanými tipy pro spokojený a šťastný život. O tom, že fungují, nás přesvědčí některé zajímavé poznatky pozitivní psychologie z posledních let. Zařadíme i meditaci mindfulness pro relaxaci mysli i těla. 

více na stránkách Městské knihovny v Praze 

Festival Psychologie.cz podzim 2015

Štěstí a autenticita – 22.11. ve 12 hodin

Máte někdy pocit, že jste celkem spokojení a šťastní, ale přece jen občas to není tak úplně ono? Že by to mohlo být lepší? Problémy, starosti, bolesti, trápení, povinnosti…..Může v tomto koloběhu dnešního života být člověk skutečně šťastný, vnitřně klidný, vyrovnaný, naplněný, s nadhledem? Odpověď je ano, štěstí není nic složitého, nedosažitelného či zázračného, spočívá v „pouhém“ sebepřijetí, v pravdivém prožívání vlastního života tady a teď, v AUTENTICITĚ. Je to velmi prosté, přesto se to mnohdy opět učíme poté, co jsme někde mezi dětstvím a dospíváním tuto autenticitu ztratili. A co kdyby jedinou překážkou ke štěstí byla obtížnost odvážit se být sám sebou a názor, že pocit spokojenosti je komplikovaná záležitost, která se splní až kdesi v budoucnosti?

Více informací o Festivalu Psychologie.

Mindfulness jako prevence nemocí „stáří“

10.12.2015 od 18 do 19,30 hodin

Přednáška v Centru Seňorina

Centrum Seňorina Na Poříčí 36 Praha 1 1.patro

Tématem přednášky budou výsledky výzkumů v oblasti neurověd a mindfulness za poslední desetiletí a tipy a doporučení pro aktivní život, které jsou prevencí nemocí „stáří“, jako je demence, Alzheimerova choroba a další. Teoretické poznatky budou smysluplně propojeny s možností vyzkoušet si techniky posilující kognitivní funkce mozku a jeho plasticitu.

theme by teslathemes