Single post
ptaci2

V čem mi meditace mindfulness v životě pomohla – 3. díl

napsáno prowww.minerva21.net

Milé čtenářky blogu Minerva 21,

v minulém „dílu“ jsme si ukázaly, jak přínosné je zůstávat v přítomném okamžiku. To je jedna z hlavních charakteristik mindfulness přístupu. Zakladatel mindfulness americký lékař a psycholog Jon Kabat-Zinn tento přístup vyjadřuje jednoduše takto: „Mindfulness znamená zaměřovat pozornost specifickým způsobem; a to záměrně, na to, co se děje v přítomném okamžiku a bez posuzování.“
Slovo meditace dokáže určitou skupinu lidí odradit hned na začátku. A svým způsobem je to pochopitelné, je u nás zatím většinou spojena s ezoterikou. Lidé si také mohou myslet, že cílem je „odpojit se“ od světa, přenést se do metafyzických „výšin“, zastavit proud myšlení, zažívat prázdnotu atp. Anebo že je to velice těžké, a proto to není pro ně. Že oni by to určitě nezvládli.
Mindfulness se sice inspirovala v době svého vzniku na konci 70. let východními naukami, ale vzala si z nich pouze to, co je vhodné pro západního člověka, upravila je pro potřeby medicíny, psychologie a pro širokou veřejnost. Jednotlivé techniky jsou často vlastně tělesné, zaměřují se na tělesné vjemy a pocity. A jsou velmi jednoduché!

Mindfulness přispívá k tomu, že se stáváme vědomějšími, přispívá k sebepoznání, ale v podstatě až druhotně. Primárně při meditaci mindfulness nesledujeme žádný cíl, nesnažíme se splnit „úkol“ meditovat, nepřemýšlíme o tom, jestli nám to dnes jde, nebo ne. Žádná subjektivní kritéria na to posoudit, co to je úspěšná meditace, totiž ani nejsou.

Vyčleníme si čas, aspoň 10 minut denně, to je úplné minimum, na to být chvíli o samotě, na klidnějším místě. Můžeme ležet, sedět na židli, na zemi se zkříženýma nohama, stát, jak každému vyhovuje, je to velmi individuální. Dobré je ze začátku zavřít oči, aby zrak neodváděl naši pozornost. A „jen“ si uvědomujeme, co se v nás děje, jak se cítíme. Všímáme si, bez hodnocení, posuzování, rozvíjení myšlenek, srovnávání. Znamená to vlastně na chvíli obrátit pozornost na sebe, dovnitř. V běžném životě obracíme pozornost ven, k ostatním lidem, k práci, událostem. Nyní sledujeme, co se odehrává v nás. Můžeme mít nutkavé myšlenky vstát a jít něco dělat, může se nám objevit nějaká vzpomínka, která se nám třeba nelíbí a kterou si nechceme uvědomit. Nechme myšlenky se projevit, sledujme je, všímejme si jich – s podobnou zvědavostí, jako mají malé děti. Nereagujme na to, co se v nás děje, nechme to proběhnout. Přijměme to, jak se cítíme, naše myšlenky i tělesné vjemy. Pokud toto budeme dělat určitou dobu – je to velmi individuální – objevíme v sobě vnitřní prostor klidu a radosti. Ale nesmí to být náš cíl, jedině když děláme cvičení mindfulness bez konkrétního cíle, jedině pak ten cíl – a ty účinky, jako je uvolnění napětí, zklidnění myšlenkového proudu atd. – nastane. To je paradox.

To nás přivede, aniž by to byl náš cíl, k našim skutečným emocím, přáním, motivacím a potřebám, k sobě sama. Pokud pak budeme žít v souladu s těmito vnitřními pocity a ukotvíme se v nich, bude to naše cesta k autenticitě, radosti a opravdovosti. Pokud jsme nešťastní, je to i tím, že chceme věci jinak, než jsou, tím, že některé věci v sobě odmítáme, že se k nim nechceme znát. „Nešťastní jsme proto, že chceme, aby věci byly jinak, než jsou,“ Byron Katie.

Všímat si toho, co se děje v nás uvnitř, může být ze začátku těžší, zvlášť pro ty, kteří s technikou začínají. Cvičení, které jsem výše popsala, se jmenuje „vnitřní radar“. Spočívá v tom, že si uvědomíme své emoce, tělesné pocity a myšlenky a přijímáme je – tím, že na ně nereagujeme. To je velmi důležité. To, co člověk potlačuje, nezmizí, ale zůstává v podvědomí. A vše, co je v podvědomí, se opět dříve nebo později objeví v našem vědomí, abychom to zpracovali. A pokaždé v pro nás bolestivější formě. Potlačení a odmítání čehokoli v nás není řešení. Krásně to vystihuje Jungův citát:“ „Dokud nevědomé nezměníš na vědomé, budou tvůj život ovládat síly, o kterých nic nevíš, ale říkáš jim osud.“

Nevzdávejme to. Pozitivní účinky mindfulness na naši psychiku byly vědecky ověřeny.Opravdu to funguje. Ale není to „rychlé“ řešení.

Článek najdete na: http://www.minerva21.net/blog_show.php?id=1444308391&lang=cz

theme by teslathemes