mstehlikova-21-PSEdit-X2m

Vzkvétejte.

Nechte se vést na vaší cestě k autentičtějšímu prožívání životních situací, k lepšímu zvládání stresu a problémů, k smysluplnějším vztahům, k většímu uspokojení v práci (škole) i životě, k sobě sama. Nechte si ukázat, jak blahodárný vliv má meditace na vaši psychiku, zdraví i výkonnost.

Objevte v sobě skryté zdroje potenciálu, energie a spokojenosti. Pracujte se svými silnými stránkami, přirozeně zvyšujte svou výkonnost, úspěšnost a spokojenost.

Rozviňte svoji emoční a sociální inteligenci. Vhodným tréninkem všímavosti/mindfulness je možné dosáhnout už za poměrně krátkou dobu lepšího porozumění druhým a efektivnější komunikace s nimi. Přirozeným a příjemným cvičením je možné rozvinout hluboký respekt k sobě a empatii k druhým.

O mindfulness: rozhovor na ČRo Radio Wave

Záznam pořadu ČRo Junior o mindfulness ve škole

Body scan – ukázka mindfulness techniky, záznam z kurzu

VIDEO YOUTUBE

O mindfulness (video)

Mindfulness/Všímavost.

Meditace mindfulness je vědecky potvrzený koncept meditace, který má mnoho blahodárných účinků na naše zdraví i psychiku. Slovo meditace může být zavádějícím pojmem, protože existují určité stereotypy jako například, že cílem meditace je „odpojit se“ od světa nebo „přestat myslet“ nebo že se u meditace pouze sedí apod. Mindfulness obecně je ale vědomý přístup k životu, k sobě, k druhým. Je to způsob, kdy si plně uvědomujeme přítomný okamžik a realitu takovou, jaká je, a tím ho mnohem intenzivněji prožijeme.

„Aniž bychom z toho chtěli dělat jakoukoli senzaci, je potřeba zdůraznit, jak hodně může meditace a „trénink mysli“ změnit život.“– Matthieu Ricard

Mindful přístup v každodenním životě přispívá k větší vyrovnanosti, spokojenosti a radosti a k většímu vnitřnímu klidu, konkrétně takový přístup například znamená, že:

 • věnujeme pozornost plně tomu, co právě děláme
 • umíme být víc „přítomni“ s druhými
 • lépe vnímáme, prožíváme příjemné i nepříjemné
 • více si uvědomujeme, všímáme, co se děje, víc vychutnáváme
 • vědomě a zodpovědně jednáme a rozhodujeme se
 • jsme více relaxovaní a lépe zvládáme stres

Mindfulness doslova znamená mysl plně si vědomá nebo uvědomující si, nebo také plně pozorná – bez očekávání, bez snahy o kontrolu či změnu, bez hodnocení a posuzování, jen mysl sledující, pozorující, vnímající – tady a teď. Je založena na intenzivním a bdělém prožívání toho, co se děje v přítomném okamžiku, zaměřuje se na uvědomování si emocí a tělesných vjemů tady a teď:  znamená to být duchem přítomen a opustit modus autopilota a otevřít se plně životu.

Meditace mindfulness má například tyto prokázané pozitivní účinky:

 • uvolňuje napětí, snižuje stres, podrážděnost, strach a úzkost, vede k rozpoznání negativních emocí a k jejich zvládání

 • zlepšuje pozornost a koncentraci

 • zlepšuje sebedůvěru a sebevědomí

 • zvyšuje psychickou odolnost

 • přirozeně podněcuje imaginaci, kreativitu a vnitřní motivaci

 • přispívá k životní spokojenosti a radosti (uvolňují se hormony dobré nálady: oxytocin, serotonin a endorfiny)

 • posiluje imunitní systém

 • rozvíjí prosociální chování, empatii a smysl pro spolupráci

 • zlepšuje paměť, usnadňuje učení, zvyšuje výkonnost

 • obnovuje naše síly

 • posiluje flexibilitu, intuici, hravost a činnost pravé hemisféry

 • přispívá k efektivnějšímu rozhodování

 • zbavuje nás vnitřního kritika

 • snižuje impulzivitu

 • přispívá k dlouhověkosti (více telomerázy, která zpomaluje buněčné stárnutí)

 • je prevencí přetížení a přepracovanosti, kardiovaskulárních chorob a vyhoření aj.

 

Více o mindfulness/všímavosti se můžete dozvědět z těchto publikací:

756196

theme by teslathemes